Bardzo miło nam poinformować, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Star-Wik zostało sponsorem naszej akademii. Rolą Przedsiębiorstwa jest prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i części terenów gminnych Starogardu Gdańskiego.  Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest wydobycie, uzdatnianie i dystrybucja wody do odbiorców oraz gospodarka ściekami. Przedsiębiorstwo STAR-WiK prowadzi racjonalną gospodarkę w zakresie utrzymania, modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

Logo naszego sponsora widoczne jest na spodenkach wszystkich uczestników zajęć w ramach naszego projektu.

Dziękujemy za zaufanie.